“Is het paard de boodschapper of is het paard een paardenmiddel?”

“Paard en zorg, twee elementen die voor elkaar gemaakt zijn.”

“Het paard als co-therapeut”

Op onze zorgboerderij staan heel veel paarden en gebleken is dat paarden de kracht bezitten om een persoon te accepteren zoals die is. Het gaat niet om goed of fout; het is zoals het is. Het paard verbindt geen waardeoordeel aan ons gedrag, keuzes of houding.

Paarden zijn gevoelige dieren en kunnen op de een of andere manier ervoor zorgen dat er bij de deelnemer emoties loskomen. Zo kunnen therapeut en deelnemer er samen achter komen waar mogelijk het probleem of blokkade zit. De bevindingen kunnen weer meegenomen worden in het begeleidingsplan  van de deelnemer en weer zicht geven op nieuwe mogelijkheden en/of oplossingen.

Equitherapie wordt gegeven door een gediplomeerde equitherapeut. U hoeft geen vaste deelnemer te zijn op onze boerderij. Mensen of bedrijven van buitenaf zijn ook welkom voor een workshop of individuele coaching. Voor meer informatie over equitherapie kunt u contact opnemen met de zorgboerderij.

Telefoon 035-6953204 of stuur een mail naar info@hoevewelgelegen-naarden.nl