Om gebruik te maken van dagbesteding op onze zorgboerderij heeft u een indicatie (van het CIZ – Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig of een beschikking voor dagbesteding van uw gemeente c.q. wijkteam.

De financiering van de dagbesteding kan worden gerealiseerd vanuit:

  • de WLZ (Wet langdurige Zorg)
  • de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
  • een beschikking van gemeente,
  • of middels een PGB (Persoonsgebonden Budget,)

Zorgboerderij Naarden heeft sinds kort een samenwerkingsovereenkomst met diverse gemeentes in de omgeving ( Gooise Meren). Hierdoor is het mogelijk om de zorg te financieren vanuit de WMO.

Ook kan de gemeente de dagbesteding op onze zorgboerderij aanwijzen als werkervaringsplaats (vanuit de Participatiewet) of door het UWV als re-integratieplaats.

Daarnaast heeft onze zorgboerderij ook nog een samenwerkingsovereenkomst met zorginstelling Stichting Philadelphia. Via Philadelphia is het mogelijk om dagbesteding op onze zorgboerderij te doen onder alle voornoemde financieringsvormen.

Plaatje Wet Maatschappelijk ondersteuning

Kringloop plaatje WLZ

Logo PGB