Om gebruik te maken van dagbesteding op onze zorgboerderij heeft u een indicatie (van het CIZ – Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig of een beschikking voor dagbesteding van uw gemeente.

De gemeente kan onze zorgboerderij aanwijzen als werkervaringsplaats (vanuit de Participatiewet) of via het UWV als re-integratieplaats.

Het is goed te weten dat Zorgboerderij Naarden uitsluitend werkt met Persoonsgebonden budgetten.Logo PGB