Vroegtijdige schoolverlaters
Op Hoeve Welgelegen willen we jongeren een uitdaging bieden om hun leven weer op de rails te krijgen. Leren zorgen voor anderen, voor planten en dieren in plaats van zelf om hulp te vragen.

Verborgen talenten komen naar boven op een zorgboerderij
In een studie* die gedaan is naar individuele leerwerktrajecten voor probleemjongeren op de boerderij concluderen onderzoekers dat het leven en bezig zijn op een boerderij een positief effect heeft op probleemgedrag en zelfwaardering van jongeren. Daarnaast geven jongeren aan in deze studie dat zij minder  prikkels en agressie ervaren dan op traditionele voorzieningen of op school.

Begeleiding op Hoeve welgelegen is gericht op herstel en zelfregie.
Deelnemers voeren werkzaamheden uit die er toe doen, maar in een tempo die de deelnemer aan kan. Gevarieerde activiteiten laten deelnemer ervaren dat het leuk is om actief deel uit te mogen maken van een zorgzame omgeving die niet vraagt naar hun problemen, maar die werkt vanuit wat ze kunnen en willen, dus positieve aandacht.

Het is onze uitdaging om de jongere die bij ons komt weer een positieve kijk op het leven te geven. Samen te zoeken naar die uitdaging die het leven  zinvol en kleurrijk maakt voor de deelnemer. De rust, de ruimte, de structuur op de boerderij zijn daarvoor de juiste elementen!

In samenwerking met andere zorgpartijen kunnen we het opstarten van een leerwerktraject bespreken.

* “effecten van zorglandbouw”:  een wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van zorgboerderijen vindt u op : www.multifunctionelelandbouw.nl