Onze doelgroep zijn volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Ook vroegtijdige schoolverlaters zijn welkom bij ons, mits ze de boerderij een uitdaging vinden.

Op onze zorgboerderij komen deelnemers tot rust en hervinden zij hun kracht. Ook bouwen zij opnieuw eigenwaarde op. Zo kunnen zij beter voor zichzelf zorgen en worden zij sociaal actiever, doordat zij bij ons in contact komen met mensen van buiten het hulpverleningscircuit. ( onze pensionklanten, de dierenarts etc.)

Het buitenwerk brengt een gezonde eetlust met zich mee en bij ons krijgt men het gevoel dat zij echt aan het werk zijn. Doen en bewegen hebben een helende werking. Fysiek bezig zijn leidt af, geeft een betere conditie en men voelt zich prettiger. Niet het probleem, maar wat diegene kan en wil, daarmee gaan we aan de slag!

Onze boerderij biedt plek aan:

  • (jong) volwassenen met verstandelijke of lichamelijke beperking
  • Mensen met een stoornis in het autisme spectrum
  • Mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Mensen met een burn-out
  • Sociale hulpvraag
  • Thuiszitters vanuit het onderwijs

“Groen is gezond en daarom goed voor iedereen”